Skip Navigation
Skip Sidebar

Technoplaza

Non-profit

About

De vrijwilligers van het Techno-Plaza begeleiden kleine groepjes leerlingen bij het maken van werkstukken (10 tot 12 jaar). Deze werkstukken worden door de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig gemaakt ...

EducationChildren & youth
Quality educationIndustry, innovation and infrastructure
Share

Supervisors technique lessons

Organisation role
TrainingIT
Education
Share Opportunity
Technoplaza
#34033
Scan me or visit www.volunteer.deedmob.com/o/Technoplaza/opportunities/Supervisors-technique-lessons/34033 to join

Contact person

Detailed description

As a volunteer of the technology classroom for primary school, you guide students from groups 7 and 8 (10 to 12 years) in making assignments. These assignments are made by the children independently as much as possible. They have prepared the work at their own school and all materials are available in the classroom. Without exception, the children are very enthusiastic and motivated. Hand tools and simple machines are used.

Job description:

The commitment is limited to one part of the day a week, but more often is of course no problem. The students come either in the morning or in the early afternoon. Volunteers can choose when they want and can; 1 morning or afternoon a week or several half-days, just where the possibilities lie. There is great flexibility in this regard.

Job requirements:

Knowledge of technology is not required, but some experience with manual skills is required. We ask for a certificate of good conduct (VOG). The costs are reimbursed.

What do you have to offer the volunteer ?:

The volunteers (m / f) form a close team and work together intensively but relaxed. We attach great importance to a great deal of fun.

What makes the work worthwhile ?:

Guiding a small group with children is very satisfying. The enthusiasm with which the children work on their assignment in the classroom is great.

Working time:

The commitment is limited to one part of the day a week, but more often is of course no problem.
Share Opportunity

About Technoplaza

De vrijwilligers van het Techno-Plaza begeleiden kleine groepjes leerlingen bij het maken van werkstukken (10 tot 12 jaar). Deze werkstukken worden door de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig gemaakt. Zij hebben het werk voorbereid op hun eigen school en alle materialen zijn in het lokaal aanwezig. De kinderen zijn zonder uitzondering zeer enthousiast en gemotiveerd. Er wordt gewerkt met handgereedschappen en eenvoudige machines.

Het begeleiden van een klein groepje met kinderen geeft veel voldoening. Het enthousiasme waarmee de kinderen in het lokaal aan hun opdracht werken is groot.

De vrijwilligers (m/v) vormen een hecht team en werken intensief maar ontspannen samen. Wij hechten belang aan een grote mate van gezelligheid. Het belonen van vrijwillige inzet vinden wij zeer belangrijk.

Vrijwilligers maken zelf de keus wanneer zij willen en kunnen; 1 ochtend of middag in de week of meerdere dagdelen, net waar de mogelijkheden liggen. Er is wat dat betreft een grote flexibiliteit. Kennis van techniek is niet vereist.

Wij vragen een verklaring van goed gedrag (VOG). De kosten worden vergoed.
Translate content to English

Comments